Menu Close

UNC I CARE

฿1,690.00

คุณประโยชน์ของ ยู เอ็น ซี ไอแคร์
1.เพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานของเอมไซม์ในจอประสาทตาทำให้การมองเห็นภาพชัดเจนขึ้น
2.คืนสภาพ Rhodopsin หลังจากถูกแสง ลดระยะเวลาในการปรับแสงจากสว่างไปสู่ที่มืด
3.ป้องกันโรคตามัวในตอนกลางคืน กระจกตาแห้ง
4.ช่วยปกป้องเซลล์ของจอประสาทตาไม่ให้ถูกทำลาย ป้องกันการตาล้า
5.ช่วยชะลอการเกิดโรคที่ทำร้ายจอประสาทตา (Retina)
6.ช่วยในกระบวนการสร้างเม็ดสี ของจอตา และเลนส์ตา
7.ปกป้องดูแลถนอมดวงตา

หมวดหมู่:

UNC+ ICARE “ยู เอ็น ซีไอแคร์”อุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ Omega 3 สารสกัดจากบิลเบอร์รี่ วิตามันเอซิงก์ ลูทีนและซีแซนธีนและAstaxanthin สามารถบรรเทาอาการตาแห้ง เนื่องจาก Omega-3 จะทำให้ต่อมไขมันบริเวณเปลือกตาที่เรียกว่า Meibomian Gland ทำงานได้ดีขึ้น ต่อมชนิดนี้ทำหน้าที่ผลิตไขมันมาเพื่อเคลือบชั้นของน้ำตาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำตาระเหยเร็วจนเกินไป ช่วยลดอาการระคายเคืองตาอันเนื่องมาจากอาการตาแห้งได้